Czeski Slovenski Niemiecki Polski
Ilość przedmiotów: 0 0,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych

 

I. Ochrona danych osobowych


1.1 Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia na świadczenie usług, zamawianie przez telefon lub korzystanie z samej usługi, użytkownik potwierdza, że rozumie warunki ochrony prywatności, że zgadza się z treścią i akceptuje je w całości.


1.2 Operator sklepu internetowego jest administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”). Operator sklepu internetowego zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.


1.3 Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.


1.4 Podczas zamawiania wymagane są dane osobowe wymagane do pomyślnego przetworzenia zamówienia (informacje rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu). Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację zamówienia użytkownika oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Operatorem sklepu internetowego a Użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych ma również na celu wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zgodnie z art. b) RODO, wypełnienie obowiązku prawnego powiernika zgodnie z art. c) RODO i uzasadniony interes Operatora sklepu internetowego zgodnie z art. (f) RODO. Uzasadnionym interesem Operatora sklepu internetowego jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.


1.5 Operator sklepu internetowego w celu wykonania umowy licencyjnej korzysta z usług podwykonawców, w szczególności dostawców usług pocztowych (dane osobowe nie są przechowywane w krajach trzecich) i dostawcy usług hostingowych. Podwykonawcy są weryfikowani pod kątem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Operator sklepu internetowego i podwykonawca hosta internetowego zawarli umowę o przetwarzaniu danych osobowych, na mocy której podwykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie obwodu fizycznego, sprzętu i oprogramowania, ale nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności użytkownika za jakiekolwiek wycieki lub naruszenie danych osobowych.


1.6 Operator sklepu internetowego przechowuje dane osobowe użytkownika przez czas niezbędny do skorzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między operatorem sklepu internetowego a użytkownikiem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego). Po tym czasie dane zostaną usunięte.


1.7 Użytkownik ma prawo zażądać od operatora sklepu internetowego dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art.15 RODO, korekty danych osobowych zgodnie z art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art.18 RODO. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. oraz (c) do (f) RODO. Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.


1.8 Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.


1.9 Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy i bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wypełnienie przez operatora sklepu internetowego.


1.10 Operator sklepu internetowego nie podejmuje automatycznych indywidualnych decyzji w rozumieniu RODO nr 22.


1.11 Użytkownik poprzez wiążące potwierdzenie zamówienia:


1.11.1 wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wysyłania wiadomości handlowych, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynku i bezpośrednich ofert produktów przez operatora sklepu internetowego i osoby trzecie, ale nie częściej niż raz w tygodniu,


1.11.2 oświadcza, że nie uważa wysyłania informacji zgodnie z ust. 7.11.1 za niezamówioną reklamę w rozumieniu ustawy nr. Nr 40/1995 Coll. z późniejszymi zmianami, ponieważ użytkownik otrzymuje informacje zgodnie z paragrafem 7.4.1 w związku z § 7 ustawy nr. Nr 480/2004 Coll. wyraźnie się zgadza.


1.11.3 Użytkownik może wycofać swoją zgodę na mocy niniejszego ustępu w dowolnym momencie na piśmie pod adresem info@contraband.zone


1.12 W celu poprawy jakości usług, personalizacji oferty, zbierania anonimowych danych oraz do celów analitycznych operator sklepu internetowego wykorzystuje w swojej prezentacji tak zwane pliki cookie. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z technologii.

Skontaktuj się z nami
 
Skontaktuj się z nami
Nie jesteś pewien? Skontaktuj się z nami
E-mail: info@contraband.zone
(ENG, CZE)
 
Facebook
Copyright © pl.contraband.zone by Shop5.cz

© pl.contraband.zone
Potwierdzenie wieku


Kontynuując przeglądanie tej strony, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat !

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych.   Dowiedz się więcej